NEWS

TSX-V: EDDY    OTCBB: PWMRF    FRANKFURT: VVO